Disclaimer

Disclaimer
Disclaimer

De op de portal getoonde informatie wordt door de internetbedrijvengids met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er worden geen enkele garanties of verklaringen, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van de juistheid redelijkheid, of volledigheid van de informatie welke op de portal wordt gepubliceerd of waartoe via de portal toegang toe wordt geboden. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de portal, wordt door de internetbedrijvengids uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de portal